QuickWords.net Zasady

Zasady | Ustawienia i tryby gry

Zasady

Punktacja

Za każde poprawnie umieszczone słowo na planszy przyznaje się punkty. Pierwsza litera w wyrazie warta jest jeden punkt, druga litera - dwa punkty, trzecia - trzy itd. Przykładowo: za wyraz dwuliterowy otrzymasz 1 + 2 = 3 pkt., za wyraz pięcioliterowy otrzymasz 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 pkt.

Przykładowa plansza warta jest 20 punktów za wyrazy:

  • PLAY = 10p
  • GAME = 10p

Należy pamiętać, że każde źle ułożone słowo jest karane punktami ujemnymi redukowanymi z wyniku. Wyraz dwuliterowy karany jest dwoma punktami ujemnymi, trzyliterowy - trzema punktami ujemnymi, czteroliterowy - czterema punktami ujemnymi itd.

Plansza z przykładu jest warta 6 punktów za wyrazy:

  • PLAY = 10p
  • GAEM = -4p (niepoprawne gramatycznie słowo)


Tryby gry

Multiplayer

Dostępna jest także wersja multiplayer online.

Gra może być w trybie publicznym lub prywatnym. Do gry w trybie publicznym może dołączyć każdy, do gry w trybie prywatnym może dołączyć tylko osoba posiadająca link do danej gry.

Gra w trybie multiplayer odbywa się w trybie turowym - każda tura ma swoje określone ustawienia i czas przeznaczony na jej wykonanie. Założyciel gry może ustawić ich ilość oraz czas trwania poszczególnych tur.

Po każdej turze gracz może sprawdzić planszę przeciwnika, a także zaznaczyć niepoprawnie stworzone słowa, jeśli nie zgadza się ze słownikiem umieszczonym w grze.

Zwycięzcą gry ogłasza się zawodnika, który posiada największą liczbę punktów po zakończeniu wszystkich tur.

Tryb gracza pojedynczego

Gracz może ustawić grę przeznaczoną tylko dla niego, w celu poprawienia swoich umiejętności słowotwórczych bądź po prostu dla grania dla własnej przyjemności.